Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Over deze online live training

De ‘Uitstroomregeling onder bewindgestelden’ is ingegaan op 1 juli 2019. Deze regeling maakt het makkelijker voor mensen die onder bewind staan om uit de zorgverzekeringsschulden te komen. Een van de voorwaarden is dat de bewindvoerder zorgt voor inhouding en betaling van de premie, eigen risico, eigen bijdragen plus een bedrag voor aflossing van de schuld. De verzekerde betaalt dan geen bestuursrechtelijke premie meer aan het CAK.

Deze live online training is voor bewindvoerders die aan de slag willen met deze nieuwe regeling. Na afloop weet je waar je op moet letten bij het werken met deze nieuwe regeling. 

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer:
- de inhoud van de uitstroomregeling
- de beëindiging van de regeling
- communicatie met de onderbewindgestelde.
Je kunt tijdens de live online training vragen stellen via de chat.
Presentatie door Hugo Vlierhuis

Hugo is trainer bij Zorgverzekeringslijn. Hij verzorgt trainingen over de Zorgverzekeringswet op locatie bij organisaties en online.

Deel dit webinar met je collegae